Átmeneti védett tér

 In szakmai, termékhír

Mi is az átmeneti védett tér?

Az átmeneti védett tér a menekülés, mentés feltételeinek javítása érdekében kerül kialakításra ott, ahol azt az OTSZ előírja.

Egy olyan helyiség, helyiségcsoport vagy tér, amely kialakításával tűz esetén az oda menekülő vagy menekített személyek biztonságát átmenetileg, a mentés vagy a további menekülés végrehajtásáig biztosítja.

A Kiürítés TvMI kimondja, hogy:

“Átmeneti védett teret szükséges kialakítani ott, ahol azt az OTSZ előírja. Megjegyzés: Átmeneti védett teret kell kialakítani mindazokon a kiürítési szinttől eltérő szinteken, melyeket a szintek között önállóan közlekedni nem képes mozgáskorlátozottak normál üzemi állapotok mellett elérhetnek. Nem szükséges átmeneti védett teret kialakítani a lakóépületekben, továbbá ott, ahol a szintek között önállóan közlekedni nem képes mozgáskorlátozottak tűz esetén egyéb biztonságos módon önállóan képesek a kijárati szintet elérni.”

Az átmeneti védett tér lehet:
  • önálló helyiség
  • önálló menekülési útvonallal rendelkező tűzszakasz
  • füstmentes lépcsőház pihenő része
  • tetőfödém

Kialakítását tekintve úgy kell méretezni, hogy befogadóképessége megfeleljen az adott építményszinten egyidejűleg tartózkodó, menekülésben korlátozott személyek maximális számának.

Az OTSZ 56.§ (1) pont szerint az  önálló helyiségként kialakított átmeneti védett teret (e,) a rendeltetésére utaló biztonsági jellel kell ellátni.

 

Átmeneti védett tér tábla

Átmeneti védett tér tábla

Az átmeneti védett térben a bent tartózkodók segítése és megnyugtatása érdekében javasolt tájékoztató felirat elhelyezése.

A tájékoztató felirat az alábbi információkat tartalmazza:

– ha a kommunikáció telefonon történik, a jelzésre szolgáló telefonszám megadása;

– az adott átmeneti védett tér elhelyezkedése (épület címe, az épületen belüli beazonosítható megnevezés);

– „Őrizze meg a nyugalmát és várjon a segítség érkezéséig!”

– „Ne hagyja el a védett teret kíséret nélkül!”

Átmeneti védett tér tábla a bent tartózkodók tájékoztatására és megnyugtatására

 

 

Korábbi cikkek
0
OneWay védőszivacs - beütődésvédelem és útirány jelölése egy termékbenBiztonságos rendezvények