Munkavédelem, tábla, Robotex kft.

Utánvilágító táblákról, rendszerekről

Hír szerkesztve: 2013. 03. 05.

 

Az utánvilágító szó bár furcsán hangzik, elég jól kifejezi az ilyen termékek, táblák, rendszerek fő terméktulajdonságát.

Helyes az állítás, hogy elsötétedés után világít az utánvilágító rendszer? Nem teljesen, hiszen bár valóban elsötétedés után lesznek láthatóak az utánvilágító jelek, táblák, rendszerelemek, a fényenergiát folyamatosan bocsátják ki, így nem csak elsötétedés után világítanak.

Az utánvilágító rendszerek tervezésével, kialakításának fő szempontjaival az MSZ ISO 16069 szabvány foglalkozik. Fogalom meghatározásai között szerepel a foszforeszkálás, amelyet késleltetett fotólumineszkálásként definiál, amely egy közbülső energiaszinten való energiatárolással valósul meg. Ez a megfogalmazás nagyon szakszerű, de úgy gondolom egyszerűbben is meg lehet magyarázni az utánvilágítás lényegét. Mindenféleképpen ajánlatos az alapanyagból kiindulni. Mitől speciális? Miért világít? Hálózatra kell kötni? E három kérdésre válaszolva világossá válik az utánvilágító táblák, rendszerek működési elve. Azért speciális az alapanyag, mert fényre reagáló fotólumineszcens pigmenteket tartalmaz, amelyek magukba gyűjtik (szívják) a természetes vagy mesterséges fényenergiát, és azt hosszú időn keresztül bocsátják ki, így világítanak, ez tulajdonképpen a fotólumineszkálás, vagy utánvilágítás. Hálózatra nem kell kötni, sőt nem is lehet az utánvilágító táblákat, jelzéseket. Olyan eset előfordulhat, hogy az utánvilágító rendszerelem mellé, vagy közvetlen közelében kiépítenek egy hálózatra csatlakozó fényforrást, amely az utánvilágító jelzés feltöltődéséhez szolgáltatja a kellő fényenergiát.

Miután az utánvilágító táblák működési mechanizmusát megvizsgáltuk, határozzuk meg, hogy mi az utánvilágító tábla, utánvilágító jelzés, utánvilágító rendszerelem, utánvilágító rendszer. Az utánvilágító rendszer is utánvilágító táblákból, utánvilágító jelzésekből áll, mégis annyival több, hogy ezeket a jelzéseket kiegészítik különböző utánvilágító csíkok, utánvilágító festékek, utánvilágító padlójelölő rendszerelemek. Gondoljunk csak egy berendezésre, amely a menekülési útirányt jelző rendszer ( safety way guidance system= swgs) közvetlen szomszédságában található. Elsötétedés esetén veszélyforrást jelenthet, ezért már az érvényben lévő OTSZ (28/2011) is kötelezővé teszi az ilyen berendezések, tereptárgyak éleinek, sarkainak utánvilágító csíkkal, vagy utánvilágító festékkel történő jelölését 396.§ (2). A szabvány és az OTSZ is különbséget tesz alacsony, középmagas, és magas elhelyezés között. Az alacsony elhelyezés utánvilágító menekülési útirányt jelző rendszereknél igen jelentős, hiszen tűz esetén a füstképződés miatt a magasan elhelyezett utánvilágító rendszerelemek, a keletkező és egyre vastagabb füstréteg miatt nehezen észlelhetővé, majd láthatatlanná válnak.

Folytatatjuk.