Munkavédelem, tábla, Robotex kft.

FIGYELEM! Új hiánypótló nyomtatvány

Hír szerkesztve: 2013. 09. 25.

2012. novemberben – a korábbi MSZ 16226:1985 szabvány helyett – megjelent a

Gépi hajtású targonca üzemviteli dokumentuma” című MSZ 16226:2012 szabvány.

Az MSZ 16226:2012 szabvány előírja, hogy:

-         a targonca üzembe helyezésekor fel kell fektetni az azonosító adatok, az üzemvitellel kapcsolatos adatok, a főbb műszaki jellemzők, az időszakos vizsgálatok, a fődarabcserék, a javítások és a működési idő nyilvántartására alkalmas üzemviteli dokumentumot;

-         az üzemviteli dokumentum nem helyettesíti a gépkönyvet és az emelőgépnaplót;

-         az üzemviteli dokumentumot a targonca teljes élettartama alatt folyamatosan vezetni kell és meg kell őrizni a gép selejtezése után még 5 évig;

-         az üzemviteli dokumentumot bérelt targonca esetén a bérlet befejezése után a bérbeadónak vissza kell adni, eladás esetén a vevőnek át kell adni,

-         az üzemviteli dokumentum mellékleteként kell megőrizni az üzembe helyezési eljárás jegyzőkönyvét, az időszakos vizsgálatok jegyzőkönyvét, a kicserélt szerkezeti egységek műbizonylatát, a karbantartó (javító) nyilatkozatát, az esetleges eltérési engedélyeket, az üzembe helyezési engedélyt visszavonó dokumentációt stb.;

 

-         a szabvány közzététele előtt üzembe állított targonca korábban használt üzemviteli dokumentumát csatolni kell az MSZ 16226:2012 szabvány szerinti üzemviteli dokumentumhoz;

-         az üzemviteli dokumentumba csak az adott targonca üzemeltetője vagy írásban meghatalmazott képviselője írhat be.

 

A szabvány előírása szerint minden, még a korábban üzembe helyezett targoncát is el kell látni az MSZ 16226:2012 szabványban előírt üzemviteli dokumentummal.

Az NMH MMI országos hatósági ellenőrzési tervében – a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei tervezett ellenőrzései között – munkavédelem területén 2013. II. félévben az „Emelőgépek üzemeltetésének ellenőrzése”című célvizsgálat is szerepel.

A célvizsgálat indokolása szerint az emelőgépek üzemeltetésének ellenőrzését az indokolja, hogy 2012-ben a beérkezett azonnali jelentések alapján megállapítható volt, hogy szabálytalan emelőgép üzemeltetéssel, teheremeléssel, anyagmozgatással kapcsolatban 5 halálos és 12 súlyos (csonkolásos, életveszélyes) kimenetelű munkabalesetet jelentettek be.

Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró vonatkozó jogszabály a 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelettel hatályba léptetett Emelőgép Biztonsági Szabályzat, továbbá az adott géptípusra, munkaeszközökre, valamint a felülvizsgálatokra vonatkozó szabványok.

A tervezett ellenőrzések száma: A célvizsgálat időtartama alatt felügyelőnként 10 munkáltató.

Az ellenőrzések döntően a tartalmi szempontok vizsgálatára terjed ki, a jogszabályokban, szabványokban előírt dokumentációk vizsgálatát konkrét hiányosságok feltárása esetén indokolt elvégezni.

 

A ROBOTEX Kft. az MSZ 16226:2012 szabvány előírásait figyelembe véve elkészíti a gépi hajtású targonca üzemviteli dokumentumát olyan formában, hogy az előírt bejegyzések sokasága miatt szükséges oldalakat többszörözve helyezi el a kiadványban.

 

Ez a kiadvány abban segít Önnek, hogy ha van gépi hajtású targoncája – amelyet el kell látnia az új üzemviteli dokumentummal –, akkor azt a lehető legegyszerűbben tehesse meg.

 

A nyomtatványra előrendelést felveszünk!

ROBOTEX ( info@robotex.hu, +36-1-350-1236)